معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

در ماه رجب المرجب ، روز پنج شنبه 26 فروردین ماه 1395 اردوی زیارتی در دانشگاه علوم پزشكی فسا ویژه دانشجویان برگزار گردید.

این برنامه فرهنگی با حضور120 نفر از دانشجویان همراه بود.

دانشجویان دختر از حرم مطهر امامزاده اسماعیل(ع) و دانشجویان پسر از حرم مطهر امامزاده حسن (ع) زیارت نمودند و این برنامه معنوی با اقامه نماز لیله الرغائب ادامه یافت.

خاطر نشان می گردد، این برنامه مذهبی با افطاری دادن به دانشجویان روزه دار پایان پذیرفت.