معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

نشست پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه روز دوشنبه 20 اردیبهشت95 راس ساعت20:30 در تالار بعثت برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر علیرضا عسکری، ریاست دانشگاه، آقای دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی، آقای دکتر حبیب اله ذاکری معاون توسعه و مدیریت منابع و آقای دکتر سید امین کوهپایه معاون آموزشی حضور داشتند که طی هماهنگی های به عمل آمده، تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از جمع کلی آنان در خصوص مسائل مهم و مشکلات خود سخن به میان آوردند.

آقای دکتر علیرضا عسکری ریاست دانشگاه ضمن تشکر از دانشجویان بابت برگزاری چنین نشست های پرسش و پاسخ در سطح دانشگاه، از پیگیر بودن دانشجویان در زمینه های آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و درمانی تشکر نمودند و خاطر نشان کردند تلاش دانشجویان در جهت ارتقای خدمات آموزشی، درمانی و ... و یادآوری نمودن برخی از مسائل مهم از ارکان اصلی می باشد.

با توجه به ضیق بودن زمان اجرای برنامه دانشجویان توانستند وقت دیگری جهت نشست پرسش و پاسخ، از مسئولین دانشگاه بگیرند.