معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

نتایج بخش كتبی بیست و یكمین جشنواره قرآن و عترت

الف- اساتید

رشته نام و نام خانوادگی رتبه
آشنایی با احادیث اهل بیت(ع) زهره ماكولاتی اول
مفاهیم صحیفه سجادیه نجمه نامدار اول
محمد رضا عطاءالهی دوم
آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن كریم زهرا خیالی اول
احكام سعیده جعفرزاده اول
مفاهیم نهج البلاغه محدثه معتمد جهرمی اول
محمود آغولی دوم
زهرا مرادی سوم
آشنایی با سیره معصومین(ع) فاطمه نوروزی اول
سارا عبدالهی دوم
راحله ثابت سروستانی سوم

ب- كاركنان

رشته نام و نام خانوادگی رتبه
آشنایی با احادیث اهل بیت(ع) الهه قنبری اول
عظما رهنورد دوم
لیلا سهرابی سوم
مفاهیم صحیفه سجادیه علی كوهی اول
مریم فیروزی دوم
فاطمه پاكپور سوم
آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن كریم نجمه طبری اول
زینب همت دار دوم
فاطمه فرازی سوم
احكام كیمیا پاكدامن اول
سجاد نیكنام دوم
زهرا مجدی سوم
مفاهیم نهج البلاغه حمیده ارجمند اول
مجید خدری دوم
آمنه ابوالقاسمی سوم
حفظ موضوعی قرآن كریم فاطمه اكبری اول
حسین محمدی فر دوم
آشنایی با سیره معصومین(ع) روح اله ارشدی نژاد اول
فهیمه افضلی پور دوم
جلاله جوكار سوم

ج- دانشجویان

رشته نام و نام خانوادگی رتبه
آشنایی با احادیث اهل بیت(ع) غلامرضا بوگری اول
هانیه فولادی دوم
عرفان دهقانی سوم
مفاهیم صحیفه سجادیه محمد صادق وزیری اول
زهرا اكبر زاده دوم
آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن كریم محمد نجاتی اول
زهرا اسكندری دوم
زهرا حسن نژاد سوم
احكام ندا اكبری اول
محمد رضا شیوخی دوم
فرزانه خسروی سوم
مفاهیم نهج البلاغه ساغر وجدی اول
حمیده میرشكاری دوم
كاظم حكمت سوم
حفظ موضوعی قرآن كریم زهره نوح پیشه اول
زهرا عباسی دوم
الهه غضنفری سوم
آشنایی با سیره معصومین(ع) فروغ نادری اول
عباس شاهی دوم
منصوره منجزی سوم