معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی تکنولوژیست های جراحی دانشجویان اتاق عمل در تاریخ 95/03/09 در سالن حکمت 5 با حضور دبیر نظارت بر انجمن های علمی دانشکده پرستاری آقای دکتر علی خانی، مدیر فرهنگی دانشگاه خانم دکتر افسانه قاسمی و مسئول دبیرخانه انجمن های علمی دانشکده پرستاری  خانم زهرا خیالی و دانشجویان اتاق عمل برگزار گردید.

پس از شمارش آرای ماخوذه از دانشجویان اتاق عمل توسط هیئت نظارت دانشکده، اعضای شورا به این صورت اعلام گردید:

  • آرمین فریدونی
  • علیرضا خاتمی فرد
  • محمد محمدی
  • سیده زهرا عباسی
  • بهاره پرستار
  • زهرا راستی
  • ژاله کاووسی
  • که 5 نفر اول به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن و دو نفر بعد به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی انجمن انتخاب شدند.