معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه کمیته ناظربرنشریات دانشگاهی روز چهارشنبه 26خرداد ماه برگزار گردید.

این جلسه که با حضور اعضا برگزار گردید در ابتدا پیرامون انتشارنشریه کانون فرهنگی اجتماعی دفتر نهاد دانشگاه بحث و بررسی صورت گرفت.

در ادامه بررسی محتوایی نشریات دانشگاهی ، استاد ابوالقاسم آوند به ارزیابی نشریه یک یک پنج پرداختند.