معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مفدا-فسا، آیین رونمایی از مف دا- فسا روز چهارشنبه مورخ 27 مرداد ماه 1395، با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیران و کارشناسان حوزه در سالن نحوی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

دکتر مجید نقدی در مراسم رونمایی از وب‌سایت خبری اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ علوم پزشکی فسا، گفت: حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی از جذابیت ها و حساسیت های خاصی برخوردار است و امروز  بسیار خوشحالیم که سامانه اطلاع رسانی و خبری «مفدا» رونمایی می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در این نشست با ابراز خرسندی از چنین اقدام وزین و شایسته ای بیان داشت: امیدوارم تک تک پرسنل فعال معاونت فرهنگی و دانشجویی بتوانیم در راستای انجام وظایف قانونی و اهداف خود قدم برداریم.

مسؤول روابط عمومی معاونت‌ فرهنگی و دانشجویی رسالت خطیری در راستای اطلاع‌رسانی و خبررسانی بر عهده دارد که کاری بس زیبا و ارزشمند است. امیدوارم همگی با توجه به حیطه کاری خود بتوانیم در حوزه خبر رسانی نقش موثری ایفا کنیم.

گفتنی است در مراسم رونمایی از « مفدا- فسا» پس از صحبت‌های معاون فرهنگی و دانشجویی، خانم فاطمه زارعی مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا گزارشی از روند طراحی، اجرا و راه‌اندازی پروژه طراحی از 64 وب‌سایت خبری فرهنگی و دانشجویی که توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت انجام شده بود، ارائه داد و در خصوص تکمیل محتوای وب سایت و اهمیت امر اطلاع رسانی در حوزه های فرهنگی، دانشجویی، تربیت بدنی، مشاوره و سلامت روان دانشجویان و شورای انضباطی مطالبی ارائه داد.

در ادامه نیز فاطمه زارعی گزارشی فعالیت های اجرا شده و کامل نمودن باکس های سایت خبری مفدا –فسا ارائه داد.

در پایان نیز مدیران حوزه فرهنگی و دانشجویی در خصوص اهمیت امر اطلاع رسانی و سایت خبری و همکاری و مشارکت کلیه کارکنان این معاونت مطالبی مطرح کردند.