معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

به گزارش مفدا- فسا:

طی مصاحبه اختصاصی با دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی و رئیس کارگروه جنبش نرم افزاری و بومی سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی فسا نکاتی در خصوص طرح ترجمه و تالیف کتاب تشخیص و پاسخ به آسیب های روانی دانشجویان مطرح شد.

دکتر مجید نقدی ریاست کارگروه مذکور اظهار داشت: برای اولین بار، نخستین محصول از کارگروه جنبش نرم افزاری و بومی سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی فسا به انجام رسید. فعالیت های مرتبط با ترجمه تالیف کتاب تشخیص و پاسخ به آسیب های روانی دانشجویان با همکاری مدیر گروه بخش زبان دانشگاه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: کتابA Faculty Hand BookRecognizing And Responding To Students In Distress، با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاهCornell  آمریکا گرد آوری گردیده است و در این دانشگاه تدریس می شود ، که در خصوص نحوه برخورد با انواع مشکلات روانی همچون اضطراب، افسردگی، بحران های زندگی، ایام امتحانات، اعتیاد، الکل و ... به بحث و ارائه راهکار می پردازد.

دکتر نقدی خاطر نشان کرد: هدف از ترجمه این کتاب بر این اصل استوار است که اساتید طبق کتاب راهنما و اصولی مشخص به تعامل با دانشجویان پرداخته و در صورت مشاهده مشکلات روحی و روانی از یک قاعده واحد استفاده نمایند.

دکتر مجید نقدی با تاکید بر این که به زودی کار ترجمه این کتاب به پایان می رسد، افزود: این دانشگاه قصد دارد پس از ترجمه، مفاهیم آن را به صورت بومی شده و با اضافه کردن مطالب لازم به صورت یک کتاب راهنمای کاربردی در این دانشگاه و سایر دانشگاه های سطح کشورارائه و تدریس نماید.