معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویرحضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در طرح دانشجو- معلم قرآنی به روایت تصویر

 به گزارش مفدا فسا، دوره آموزشی طرح تربیت دانشجو- معلم قرآنی، خواجوی استاد و پژوهشگر علوم قرآنی موضوعات رسم و ضبط، توفیقی یا عدم توفیقی بودن رسم اصطلاحی، چگونگی ترتیب سور آیات در قرآن، بررسی ضبط در رسم الخط های عربی، بررسی ضبط در رسم الخط های ایرانی و شبه قاره هند را در دو نوبت صبح و عصر برای دانشجویان خواهر و برادر  تدریس کرد.

که در این دوره آقایان محمد نجاتی و محمد رضا قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی فسا شرکت داشتند.