معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر
  • حضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویرحضور دانشجویان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زنجان به روایت تصویر

دومین نشست فعالان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در روزهای ۱۷ تا ۲۰ شهریور با مشارکت مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سالن همایش‌های بین‌المللی روزبه این برگزار شد.