معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

آیین نامه و شیوه نامه انضباطی

برای دریافت شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان  به پیوست مراجعه کنید.

پیوست ها:

shive nameh ejraei enzebati.pdf حجم فایل:3.08 مگابایت