معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

آیین نامه و شیوه نامه انضباطی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

جهت دریافت آیین نامه رفتار و پوشش به پیوست مراجعه کنید.. 

پیوست ها:

Rules of behavior.pdf حجم فایل:2.64 مگابایت