معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای تجدید نظرانضباطی دانشجویان برگزار گردید

جلسه شورای تجدید نظرانضباطی دانشجویان برگزار گردید به گزارش مفدا- فسا: جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان با حضور اعضا در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. در این جلسه تعداد 4 فقره تقاضاهای تجدید نظر دانشجویان در آراء بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت که منجر به صدور2 فقره رأی قطعی ...

کلاس آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان رشته پرستاری و بهداشت 96 برگزارگردید

کلاس آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان رشته پرستاری و بهداشت 96 برگزارگردید به گزارش مفدا- فسا: کلاس آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید الورود رشته پرستاری و بهداشت 96 با حضور کلیه دانشجویان درسالن حکمت 2 برگزارگردید. در این کلاس آموزشی دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان پیرامون رعایت حقوق دیگران، اهتمام ویژه به ...

کلاس آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته علوم آزمایشگاهی برگزار شد

کلاس آموزشی توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته علوم آزمایشگاهی برگزار شد   به گزارش مفدا- فسا: کلاس آموزش توجیهی مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته علوم آزمایشگاهی با حضور دانشجویان در سالن حکمت 5 برگزار گردید.  در این جلسه دانشجویان با قوانین و مقررات انضباطی آشنا شدند. سپس دانشجویان حاضرضمن بحث و تبادل نظر ...

اطلاعیه: کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی سال ۱۳۹۶

 اطلاعیه: کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی سال ۱۳۹۶ به اطلاع دانشجویان محترم رشته علوم آزمایشگاهی ورودی سال ۱۳۹۶ می رساند کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی دانشجویان روز سه شنبه مورخه ۲ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ درمحل سالن حکمت۵  برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان محترم دراین برنامه الزامی می باشد.

اطلاعیه: برگزاری کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی دانشجویان

 اطلاعیه: برگزاری کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی دانشجویان   به اطلاع دانشجویان محترم رشته پرستاری و بهداشت ورودی سال ۱۳۹۶ می رساند کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی دانشجویان روز دوشنبه مورخه یکم آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۱:۱۵ صبح در محل سالن حکمت۱ برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان محترم دراین برنامه الزامی ...

کلاس آموزشی قوانین و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

 کلاس آموزشی قوانین و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد به گزارش مفدا- فسا؛ کلاس های توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات انضباطی با حضور دانشجویان پزشکی در سالن حکمت ۲ برگزار گردید و این دانشجویان با شیوه های انضباطی در حوزه های اداری، اخلاقی، سیاسی و عمومی آشنا شدند. دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان در ...

کلاس آموزشی قوانین و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

 کلاس آموزشی قوانین و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان جدید رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد   به گزارش مفدا- فسا؛ کلاس های توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات انضباطی با حضور دانشجویان پزشکی در سالن حکمت ۲ برگزار گردید و این دانشجویان با شیوه های انضباطی در حوزه های اداری، اخلاقی، سیاسی و عمومی آشنا شدند. دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان در ...

اطلاعیه: برگزاری کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان ورودی مهرماه۱۳۹۶

 اطلاعیه: برگزاری کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان ورودی مهرماه۱۳۹۶ به اطلاع دانشجویان رشته پزشکی ورودی ترم مهرماه سال ۱۳۹۶ می رساند، کلاس توجیهی آیین نامه و مقررات انضباطی دانشجویان روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ درمحل سالن حکمت ۲ برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان محترم دراین برنامه الزامی ...