معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مف دا:

در این جلسه دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت و کارشناسان این شورا و منتخبین دبیران شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند.

طی این دوره، شاخص‌های ارزیابی عملکرد سال ۹۵ شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها نهایی و مقرر شد چک لیست‌های نهایی شده طی بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شود.

در این جلسه همچنین از بین پرونده‌های انضباطی ثبت شده در بازه زمانی سه ماهه نخست سالجاری، حداقل یک فقره پرونده از هر دانشگاه مورد ارزیابی ماهوی قرار گرفت.

دبیران شوراهای انضباطی از دانشگاههای شیراز ، اهواز ، اردبیل ، همدان ، کاشان به عنوان منتخبین دبیران شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند.