معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مف دا- فسا: مجموعه کلاسهای توجیهی و آموزشی امور انضباطی و نحوه پیشگیری از بروز آسیبها و تخلفات انضباطی  طی چهار نوبت برگزارگردید .

در این جلسات دبیر شورای انضباطی دانشگاه ، علاوه بر طرح کلیات و مصادیق تخلف و پاورپوینت های مربوطه ، به بیان تجربیات و برخی موارد عبرت آموز از پرونده های گذشته پرداخت و در پایان به سئوالات متداول دانشجویان پاسخ داد.

گفتنی است کلاسهای آشنایی با قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه ویژه دانشجویان جدیدالورود ورودی مهر95 به تفکیک رشته در نیمسال اول 96- 95 به شرح جدول ذیل برگزار گردید :

ردیف رشته مقطع تاریخ برگزاری
1 . پزشکی)دختر) دکترای حرفه ای 1395/7/7
2 . پزشکی(پسر) دکترای حرفه ای 1395/7/7
3 . پیراپزشکی)دختر) کارشناسی 1395/7/7
4 . پیراپزشکی)پسر) کارشناسی 1395/7/7