معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای انضباطی بدوی دانشجویان روز دوشنبه 22 آذر ماه 95 برگزار گردید.

دراین جلسه دو نفر اعضای جدید دانشجویی شورا معرفی شدند و از زحمات اعضاء دانشجویی قبلی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

در ادامه جلسه یک فقره پرونده انضباطی مورد رسیدگی قرار گرفت و با احراز تخلف رأی انضباطی صادرگردید.