معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون اجرای آیین نامه انضباطی در خوابگاههای دانشجویی خواهران با حضور رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی ، مدیر امور دانشجویی، کارشناسان مسئول خوابگاه های دانشجویی و کارشناسان شورای انضباطی دانشگاه برگزار شد.

در ادامه دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در خصوص اهمیت اجرای آیین نامه انضباطی به ایراد سخن پرداخت.

وی در خصوص تذکر لسانی و تاثیرات این عمل در مراحل اولیه و زمان مناسب بیاناتی ایراد کرد و سپس حاضرین به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای خود پیرامون پیشگیری از تخلفات در این حوزه پرداختند.