معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مف دا- فسا:

نشستهای آموزشی، توجیهی قوانین و مقررات انضباطی و نحوه مدیریت و پیشگیری از بروز تخلفات و رفتارهای  خلاف شئون و منزلت دانشجویی طی دو جلسه با حضور دانشجویان پسر و دختر ورودی نیمسال دوم تحصیلی برگزار گردید.

در این برنامه ها دبیر شورای بدوی انضباطی دانشگاه به ارائه مطالب مربوطه و بخشهایی از شیوه نامه انضباطی دانشجویان وزارت متبوع پرداخت.