معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مف دا- فسا:

   نشست هم اندیشی معاون فرهنگی ودانشجویی، رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان، سرپرستان خوابگاه های دانشجویی دختران و پسران پیرامون رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان در اماکن مرتبط با دانشگاه برگزار گردید.

این نشست که در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید پیرامون مسایل و مشکلات حوزه های رفتاری و پوشش حرفه ای دانشجویان بحث و تبادل نظر بعمل آمد .

همچنین رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان در خصوص برخورد صحیح و عالمانه در جهت حفظ سلامت محیط های دانشجویی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت اخلاقی و پیشگیری از رفتارهای هنجارشکنانه نکاتی یادآور شد.