معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در محل دفتر شورا برگزار گردید.

در این جلسه دو فقره پرونده های رسیده به شورا مورد رسیدگی و صدور رأی واقع شد. این جلسه که بمدت دو ساعت بطول انجامید با اختتام یکی از پرونده ها بخاطر رضایت و سازش طرفین و صدور رأی برای طرفین در پرونده دوم به پایان رسید.

گفتنی است این جلسه با حضور اعضا و نمایندگان دانشجویی در شورای بدوی انضباطی دانشجویان تشکیل شد.