معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مفدا-فسا:

جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در محل دفتر این شورا برگزار گردید.

در این جلسه تعداد سه فقره گزارشات رسیده به شورای بدوی پس از انجام مقدمات لازم و تشکیل پرونده، مورد طرح و رسیدگی قرار گرفت.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوعات و گزارشات موجود در پرونده ها دو نفر از دانشجویان با حضور در جلسه به دفاع از خود پرداختند و سپس آراء مربوطه صادر گردید.