معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مفدا- فسا:

جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان با حضور اعضا در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

در این جلسه تعداد 4 فقره تقاضاهای تجدید نظر دانشجویان در آراء بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت که منجر به صدور2 فقره رأی قطعی و ارجاع 2 فقره از پرونده ها به مشاور گردید.