معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای انضباطی دانشجویان در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزارگردید.

در این جلسه که با حضور اعضای شورای تجدید نظر دانشجویان و پزشک مشاور برگزار گردید ۲ فقره پرونده های ارجاعی برای دومین بار در این جلسه مطرح شد.

گفتنی است موارد مطروحه مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفت.