معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مفدا- فسا:

جلسه شورای انضباطی بدوی دانشجویان با حضور اعضاء در محل دفترمعاونت فرهنگی و دانشجویی برگزارگردید.

آقای مجتبی ذوالقدر، دبیر شورای انضباطی دانشگاه بیان داشت: در این جلسه یک فقره پرونده تشکیل شده است و در دبیرخانه شورا پس از انجام کامل مقدمات، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد:  پس از بررسی جوانب موضوع بدلیل عدم انطباق رفتار متشاکی با رفتار مورد انتظار در محیط دانشگاه، مقرر شد پس از انجام مشاوره لازم توسط مرکز مشاوره دانشگاه و احصاء نظر قطعی پیرامون مسئله، پرونده مذکور در جلسه آتی شورا مورد رسیدگی مجدد و صدور رأی قرار گیرد.