معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در همایش سالانه دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید، اظهارداشت: شورای انضباطی در واقع یک شورای تربیتی است و بایستی به حوزه پرورش و تربیت دانشجویان واکنش مناسب نشان بدهد.

فراهانی در ادامه یادآور شد: شورای انضباطی نهادیست شبه قضایی، که عملکرد آن مبتنی بر مبانی قانونی و حقوقی است. مخاطب و خاستگاه اصلی این نهاد جامعه علمی و فرهنگی کشور است. این شورا توان ورود به حقوق فردی و اجتماعی دانشجویان را دارد لیکن نمی بایست عملکرد آن تابع تغییر دولت ها، رویکردها و سیاست های متفاوت باشد. البته وظیفه هر دولتی اجرای قوانین است.

وی، داشتن نگاه تربیتی و استفاده از برخوردهایی که جنبه بازدارنده دارند را در سالم سازی محیط های دانشجویی بسیار مؤثر دانست و تأکید کرد: با عنایت به قداست دانشگاه و شأن و جایگاه دانشجو، ضروریست واژه ی "تخلف" به جای "جرم" و لغت "تنبیه" به جای "مجازات" بکار رود و خاطر نشان ساخت: وظیفه شوراهای انضباطی شناسایی و کشف جرایم و مجازات نیست.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت توجه به اطلاع رسانی درست و به موقع و همچنین آموزش صحیح به دانشجویان جدید الورود را یکی از رویکردهای مهم شوراهای انضباطی دانست که می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع و کاهش تخلفات در فضاهای آموزشی، خوابگاهی، صنفی، تشکیلاتی و ... داشته باشد. وی آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه و آگاهی از حقوق و تکالیف آنان را مورد تأکید قرار داد.

وی، در ادامه حوزه مشاوره دانشجویی را از حوزه های مهم و تقویت کننده و مکمل حوزه پیشگیری دانست و اظهار کرد: مخاطبین ما در سنینی هستند که این دوره زمانی برای آنان دوران گذار محسوب می شود. گذار از دوران زندگی فردی و وابسته به خانواده به یک زندگی اجتماعی و به دور از خانواده و والدین که می تواند همراه با آسیب ها و تهدیدهای جدی باشد و در شرایط بحرانی سلامت روانی آنها را به مخاطره بی اندازد. لذا پیوند و ارتباط تنگاتنگ ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه ها با شوراهای انضباطی ضروری به نظر می رسد تا این ارتباط بتواند زمینه هم افزایی مثبت در ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان را به همراه داشته باشد.

فراهانی، بین حریم خصوصی و زندگی شخصی دانشجویان با بعضی از تخلفاتی که وی انجام می دهد و دارای آثار اجتماعی است و جو عمومی دانشگاه را تحت تاثیر قرار می دهد، تمایز جدی قایل شد و گفت: مرز ظریفی بین این دو وجود دارد و شوراهای انضباطی نبایستی به دنبال جستجو و کشف خطاهای زندگی خصوصی و فردی دانشجویان باشد.

وی ادامه داد، شوراهای انضباطی بایستی با داشتن نگاه تربیتی و رویکرد اصلاح فضای عمومی دانشگاه ها، حریم شخصی دانشجویان را مصون نگه داشته و رعایت مرّ قانون را سرلوحه کارشان قرار دهند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان بر استقلال دفاتر شورهای انضباطی در صدور احکام تأکید نمود و گفت: بر اساس آئین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نهاد یا ارگان داخل یا خارج دانشگاهی حق اعمال نظر، مداخله در روند رسیدگی و ورود به پرونده های انضباطی دانشجویان را ندارد و شوراها یگانه مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان در درون دانشگاه هستند.