معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه هم اندیشی شورای انضباطی دانشگاه با مسئولین امور آموزشی  و سرپرستان خوابگاههای دانشجویی به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر ، آگاهی رسانی و پیشگیری از وقوع تخلفات و آسیبها در حوض دانشجویی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر نقدی معاون محترم فرهنگی , دانشجویی و سپس آقای ذوالقدر دبیر محترم شورای انضباطی دانشجویان به ایراد سخن و ارائه نقطه نظرات خود با اساس شیوه نامه انضباطی در زمینه های مختلفی چون تخلفات آموزشی ، اخلاقی , حرفه ای و ... پرداختند.

در ادامه حاضرین در جلسه با بیان مسایل و مشکلات عدیده موجود به بحث ، گفتگو و تبادل نظر پرداختند که در این زمینه ها نیز راهکارها و شیوه های برخورد و مواجهه با مسایل مطرح شده نیز ارائه گردید.