معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه هم اندیشی شورای بدوی انضباطی دانشگاه با مسئولین مرکز مشاوره دانشگاه با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و تعامل پیشگیری از بروز تخلفات و برخورد با تخلفات احتمالی دانشجویان برگزار گردید.

در این جلسه آقای مجتبی ذوالقدر دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان با بیان پاره ای از دستورالعمل های موجود ، رویه و رویکرد شوراهای انضباطی و تأثیر احکام انضباطی پرداختند و ضمن تأکید بر صیانت از فضای دانشگاه و پیشگیری از آسیبهای موجود در حوض مهم دانشجویی ، تلاش برای برقراری ارتباط مناسب با دانشجویان و در صورت لزوم خانواده های آنان بمنظور ایجاد فضای مناسب تحصیل ای آنان تأکید نمودند.

درادامه جلسه مسئولین این مرکز نیز با ارائه طریق و بیان مسایل مبتلا به رفتاری در بین دانشجویان بر لزوم مشاوره با دانشجویان متخلف تأکید و آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و همراهی در این خصوص اعلام داشتند.