معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

     جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در تاریخ 1394/6/10 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید .

     در این جلسه تعداد2 فقره پرونده انضباطی مربوط به تخلف حرفه ای دانشجویان بالینی مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از بحث و بررسی منجر به صدور حکم انضباطی گردید.

     بدیهی است آراء صادره در این جلسه قابل تجدید نظر خواهی در جلسه شورای تجدید نظر دانشگاه می باشد.