معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

صبح روز شنبه مورخ سوم بهمن ماه 1394،  راس ساعت 11 جلسه شورای بدوی انضباطی با حضور رئیس و اعضای شورا تشکیل گردید.

در این جلسه پرونده های مورد نظر مطرح ورسیدگی گردید.