معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه ، روز سه شنبه مورخه 15/10/94 ساعت 13 با حضور رئیس جلسه و اعضای شورا تشکیل گردید.

در این جلسه پرونده های مطروحه مورد رسیدگی قرار گرفت.