معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

این جلسه در تاریخ 3/12/94 با حضور اعضاء در خصوص تجدید نظر خواهی 3 نفر از دانشجویان در آراء صادره شورای بدوی تشکیل گردید که پس از استماع دفاعیات 2 نفر از دانشجویان تصمیماتی اتخاذ گردید.

همچنین در این جلسه پیرامون آسیبها و مشکلات مبتلا به خوابگاههای دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.