معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه شورای انضباطی بدوی دانشجویان روزچهارشنبه27 مردادماه سال جاری برگزار گردید.

این جلسه که با حضور اعضا تشکیل شد، تعداد 2 فقره پرونده های رسیده به شورا مورد بررسی قرار گرفت و پس ازتکمیل نهایی مورد رسیدگی واقع شد.
یک نفر از دانشجویان نیز درجلسه حاضرشدوبه دفاع ازخویش پرداخت.

این جلسه با صدور2 فقره رأی انضباطی پایان یافت.