معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

اخبار شورای انضباطی

برگزاری جلسه هم اندیشی شورای انضباطی دانشگاه با مسئولین امور آموزشی و خوابگاههای دانشجویی

برگزاری جلسه هم اندیشی شورای انضباطی دانشگاه با مسئولین امور آموزشی و خوابگاههای دانشجویی جلسه هم اندیشی شورای انضباطی دانشگاه با مسئولین امور آموزشی  و سرپرستان خوابگاههای دانشجویی به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر ، آگاهی رسانی و پیشگیری از وقوع تخلفات و آسیبها در حوض دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر نقدی معاون محترم فرهنگی ...

برگزاری جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان

برگزاری جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان این جلسه روز سه شنبه در تاریخ 10/4/1394 با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه یک فقره تقاضای امحاء حکم انضباطی و4 فقره تجدید نظر خواهی دانشجویان مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفت که با تقاضای امحاء حکم انضباطی دانشجویی متقاضی ...

تأكید بر داشتن نگاه تربیتی شوراهای انضباطی

	تأكید بر داشتن نگاه تربیتی شوراهای انضباطی به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در همایش سالانه دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید ...