معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان تشکیل شد.

جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان تشکیل شد. جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه تعداد 6 فقره از  تقاضاهای تجدید نظر دانشجویان در آراء صادره شورای بدوی انضباطی با حضوراعضاء و نیز دانشجویان متقاضی مورد رسیدگی و صدور رآی قرار گرفت . همچنین به پیشنهاد ریاست دانشگاه پیرامون ...

جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان برگزار گردید.

جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان برگزار گردید. این جلسه در تاریخ 3/12/94 با حضور اعضاء در خصوص تجدید نظر خواهی 3 نفر از دانشجویان در آراء صادره شورای بدوی تشکیل گردید که پس از استماع دفاعیات 2 نفر از دانشجویان تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین در این جلسه پیرامون آسیبها و مشکلات مبتلا به خوابگاههای دانشجویی ...

برگزاری جلسه ی توجیهی مقررات انضباطی ویژه ی دانشجویان ترم دوم سال 94

برگزاری جلسه ی توجیهی مقررات انضباطی ویژه ی دانشجویان ترم دوم سال 94 در این جلسه که بمنظور آشنایی دانشجویان جدید با قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه برگزار گردید ، دبیر شورای انضباطی دانشجویان در نشستی صمیمی با دانشجویان به ایراد سخن پرداختند و ضمن معرفی ساختار، حدود اختیارات و وظائف شورای انضباطی ، هدف غائی و فلسفه وجودی ...

برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با آسیبهای روانشناختی "

برگزاری کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی آسیب های روان شناختی روزچهارشنبه مورخه 23/10/94 ویژه ناظمه های خوابگاهها توسط معاونت فرهنگی ودانشجویی برگزار گردید. در این کارگاه که کلیه ی ناظمه های خوابگاهها حضور داشتند ، کارشناس محترم مشاوره و سلامت روان دانشگاه پیرامون نحوه ی برقراری ...

جلسه توجیهی و کلاسهای آموزشی دانشجویان جدیدالورود با مقررات انضباطی برگزار گردید.

جلسه توجیهی و کلاسهای آموزشی دانشجویان جدیدالورود با مقررات انضباطی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا: جلسه توجیهی و کلاسهای آموزشی آشنایی دانشجویان جدید الورود با مقررات انضباطی برگزار گردید. بنابر اعلام شورای انضباطی دانشگاه ، در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم ...