معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

شورای انضباطی

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مقدمه    انقلاب اسلامی كه به بركت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام به ثمر نشست ، حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود . جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفكر انقلاب اسلامی ...

آیین نامه

آیین نامه برای دریافت استانداردهای ملی پوشش به پیوست مراجعه کنید.

آیین نامه پوشش

آیین نامه پوشش به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:جهت دریافت آیین نامه رفتار و پوشش به پیوست مراجعه کنید..