معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

آقای فرزاد خسروی: سرپرست اداره تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه بیان داشت: یکی از نیازهای اساس در توسعه زیربنایی ورزش دانشگاه ها تعیین راهبردها برای فراگیر شدن رشته های ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاه می باشد.

در این راستا و در ایام گرامیداشت هفته تربیت بدنی (95/07/26 لغایت 95/08/02) برنامه هایی در سطح دانشگاه برگزار گردید که مسابقات لیوان چینی و تیر اندازی از جمله مسابقات اجرا شده بوده اند.