معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش مف دا-فسا؛ در این نشست که با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، سرپرست اداره تربیت بدنی و اعضای تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه برگزار گردید، دکتر علیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن قدردانی از زحمات تمامی اعضای تیم، یادآ ور شدند : رسالت دانشگاه در کنار تحصیل علم ساختن انسانهایی توانمند، سالم و فرهیخته می باشد که بتوانند در آینده خدمتگذار جامعه خود باشند.

دکتر عسکری تاکید کرد: دانشجویان ضمن حفظ روحیه جوانمردی و احترام به رقیب در این مسابقات تمام تلاش خود را داشته باشند تا نماینده شایسته ای برای دانشگاه باشند.

 وی افزود: ما باید روند توسعه ورزش دانشگاه را ادامه دهیم تا در این راه بتوانیم نسبت مناسبی از دانشجویان را در حوزه ورزش پوشش دهیم.

در ادامه فرزاد خسروی سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه توضیحاتی پیرامون تشکیل تیم، تمرینات، بازی های دوستانه و روند کلی آماده سازی تیم ارائه داد و از حمایت های همیشگی ریاست دانشگاه تقدیر و تشکر نمود.

همچنین  یک نفر از اعضای تیم فوتسال به نمایندگی از تیم در رابطه با وضعیت گذشته و حال تیم مطالبی بیان  نمود و نیازهای آینده و درخواستهای دانشجویان را مطرح کرد.