معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

آقای فرزاد خسروی سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه از برگزاری مسابقه اسکی روی کف ویژه دانشجویان خبر داد.

وی بیان داشت: به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقه اسکی روی کف در کنار خوابگاه دانشجویی ولایت(خوابگاه پسران) برگزار شد.

خسروی اظهار داشت: این مسابقه که با استقبال بی نظیر دانشجویان مواجه شد، چالشی جذاب با رقیب و کف را فراهم آورده بود.

سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه تلاش دانشجویان برای سرپا ماندن و پیروز شدن بر رقیب را از نکات اصلی این مسابقه برشمرد.