معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش مفدا- فسا:

آقای فرزاد خسروی سرپرست اداره تغذیه دانشگاه با اعلام این خبر بیان داشت: تیم والیبال دانشگاه با بدرقه معاونت فرهنگی و دانشجویی، مدیریت دانشجویی ، مدیریت امور عمومی و مسئول تربیت بدنی دانشگاه با حضور 10 ورزشکار، مربی و سرپرست به مسابقات والیبال دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دانشگاه قزوین اعزام شد.

خسروی ادامه داد: تیم والیبال دانشگاه متشکل از دانشجویان دختر، محدثه تجلی، فاطمه بهمنی، فاطمه اسماعیلی، مریم مفتاحی،  فاطمه ایوشه، زهرا قلی پور، ازاده حكیمی، فاطمه فدائیان، زهرا اندرز و بهاره اسدی می باشد که طی تمرین های مستمر آمادگی خود را جهت شرکت در المپیاد ورزشی کسب نموده اند. برای این عزیزان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.