معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به اطلاع كلیه دانشجویان دختر می رساند:

ساعت های در نظر گرفته شده برای استفاده دانشجویان دختر دانشگاه از سالن ورزشی به شرح ذیل می باشد:

روزهای پنج شنبه        ساعت 12-10 صبح و 20-18:30 عصر

روز های جمعه             ساعت12-10 صبح و 18:30-17 عصر

 

اداره تربیت بدنی دانشگاه

معاونت فرهنگی و دانشجویی