معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

نتایج مسابقات دهه مبارک فجر

طناب کشی خواهران

تیم  اول       بهداشت  الف  :              خانم ها   سیده طیبه دهقانی ،معصومه ارچین ، سیده محبوبه هاشمی  ،  مریم شکوهی ،

 تیم  دوم      بهداشت ب  :                   خانم ها  راحله اصلاحی ، افسانه کورکی تژاد، صدیقه حاجی زاده ، معصومه دشتی ،سعیده سعیدی

تیم  سوم  بیمارستان ولیعصر (عج) :   خانم ها سمیه یزدان پناه،  صدیقه  تشکر ،  خاطره مولایی ، محب تاش ، فاطمه جعفری

مسابقات فوتسال

گروه الف

تیم بهداشت مقام اول  تیم بهداشت فرشاد نسبتی ،مهران معصومی ، احمد زارع ، احمد بلاغی ،تورج خضرایی، دکتر کریم بیدکی ، غلامعلی رعیت پیشه ، سهرب اثباتی سرپرست مسیح بلاغی

تیم دوم   بیمارستان ولیعصر (عج)   علی حاتمی ، محمد رضا دری ، مهدی توسل ، مهرداد پور محمد ، بهادر ، یوسف کریم زاده ، مرتضی زادانی ، علی اکبر زاده سرپرست ابراهیم شجایی نسب

تیم سوم  اورژانس  احمد فتاحی ،مهران عابدی ، فرامرز نصیری،محمود رفیعی،جواد  زارع پور، رضا تریاكار، ابراهیم اسدزاده ، ابراهیم کریمی  سرپرست ابراهیم اسماعیلی

مسابقات فوتسال گروه ب

بازی نیمه نهایی   اورژانس و رادیولوژی

فینال برنده  بازی نیمه نهایی   با تاسیسات

والیبال خواهران

مقام اول :

مسابقات با  شركت سه تیم برگزار شد .

تیم اول : فهیمه راستباف ،زهره صادقی ،ملیحه گزین ،زهرا نادری ،سمیه تشكر ،صدیقه اشرافی

تنیس روی میز برادران :

مقام اول  ناصر دهان خلیلی- دانشجویی، مقام دوم احمد راپور – اورژانس ، مقام سوم رضا تریاكار- اورژانس

تنیس روی میز خواهران

مقام اول مریم حبیبی نژاد – بیمارستان ولی عصر، مقام دوم مهناز عابدی – درمان ، مقام سوم زهره صادقی – بهداشت

دارت برادران

مقام اول رضا تریاك كار – اورژانس، مقام دوم گلستان كار – بهداشت  ، مقام سوم جلال تابش – بیمارستان شریعتی

دارت خواهران

مقام اول غزاله  صفدر نژاد کارگزینی مقام دوم فاطمه زارعی فرهنگی مقام سوم زهره صادقی بهداشت

دوچرخه سواری

مقام اول اصغر توسل امور حقوقی  مقام دوم حمید سبحانی نژاد  امور  پشتیبانی مقام سوم بردبار امور حقوقی