معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

در اولین دیدار تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشكی فسا در مسابقات دسته دوم(ورودی المپیاد) دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور، با تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشكی بم، روز شنبه 25/11/93 راس ساعت 12  تیم دانشگاه علوم پزشكی فسا موفق به برتری با امتیاز 0-2 گردید.