معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

•  ایجاد بسترمناسب و استفاده از امتیاز قهرمانی جهت ارتقای تحصیلی قهرمانان ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دکترهاشمی وزیر بهداشت از ایجاد بسترمناسب جهت ارتقای تحصیلی قهرمانان ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبرداد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی به نقل از وزارت بهداشت: دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری موج درحاشیه مراسم افتتاحیه یازدهمین المپیادورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت:بررسی های لازم در خصوص ایجاد راهکاروشرایط لازم جهت قهرمانان رشته های ورزشی المچیاد های ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام خواهد شد و در صورت ایجاد شرایط استفاده از امتیاز قهرمانی در ارتقای تحصیلی در وزارت علوم اجرا گردد با بررسی آن در وزارت بهداشت نیز آنرا اجرایی خواهیم کرد.

شایان ذکراست با تصویب و ابلاغ استفاده از امتیاز قهرمانی رشته های ورزشی جهت ارتقای تحصیلی موجب بالابردن کیفیت ورزش المپیادهای ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین جذب دانشجویان به ورزش و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را دربین دانشجویان بدنبال خواهد داشت.