معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

تیم های فوتبال، کاراته و دومیدانی دانشجویان پسر، صبح روز چهارشنبه مورخ 22/5/1393، از دانشگاه به مقصد تبریز حرکت نمودند.

جناب آقای خسروی و جناب آقای حاتمی به عنوان سرپرستان تیم های ورزشی، دانشجویان را همراهی می نمایند.

مجموع کل کاروان 31 نفر می باشد.

روز پنج شنبه مورخ23/5/1393، جلسه هماهنگی تیم فوتبال برگزار گردید.

روز جمعه مورخ 24/5/1393، مراسم افتتاحیه مسابقات کاراته و دومیدانی برگزار شد.

تیم فوتبال و کاراته دانشگاه، روز شنبه مورخ 25/5/1393، ساعت16 مسابقه خود را آغاز می نمایند.

روز یکشنبه مورخ 26/5/1393، نیز تیم دومیدانی مسابقات خود را ادامه خواهند داد.