معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

نتایج هفته دوم مسابقه فوتسال دانشگاه:

یکشنبه 10/8/1394 هوشبری 4– 1پرستاری 92

دوشنبه 10/8/1394 بالینی 4-3 پرستاری 91 کارورزی

جدول مسابقات تا پایان هفته دوم:

رتبه نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 هوشبری 2 2 - - 15 3 +12      6
2 بالینی 2 2 - - 10 4 +6     6
3 فوریت 1 1 - - 6 1 +5 3
4 پرستاری 92 2 - 2 - 2 10 _8 -
5 پرستاری 91 1 - 1 - 2 11 _9 -
6 کارورزان پرستاری 91 2 - 2 - 3 15 _12 -

جدول گلزنان برتر:

رتبه نام بازیکن تیم تعداد بازی تعداد گل
1 سجاد عباسی هوشبری 2 7
2 علی یاقوت کارشناس فوریت 1 4
3 رضا تریاک کار کارشناس فوریت 1 3

عقب افتاده از هفته دوم:

شنبه 17/8/1394 فوریت – پرستاری 91

هفته سوم:

یکشنبه 18/8/1394 پرستاری کارورزی 91 – پرستاری 92 21:40   هوشبری – فوریت 22:45

دوشنبه 19/8/1394 بالینی – پرستاری 91 22:30