معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا:

اردوی كوهنوردی دانشجویی روز جمعه مورخ22/08/1394 ویژه دانشجویان به همت اداره تربیت بدنی دانشجویی برگزار شد.

در این اردو دانشجویان و همراهان كوه مرغك(تنگ می) از توابع شهرستان استهبان واقع در استان فارس رافتح نمودند.

گفتنی است در این اردوی كوهنوردی ، گروه كوهنوردی دانشگاه نیز دانشجویان را همراهی نمودند.