معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

طی نامه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در خصوص معرفی دانشجویان برتر در رشته فوتسال "جناب آقای علی کشاورز مویدی" دانشجوی رشته هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی گردیده اند.

امید که با یاری پروردگار، موفق و پیروز باشند.