معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

اطلاعیه ورزشی

مسابقات ویژه دانشجویان پسر

یكشنبه           5/2/95         گل فنی(قرعه كشی)

دوشنبه         13/2/95         پرس سینه

یكشنبه         26/2/95         هفت سنگ

یكشنبه           9/3/95         مچ اندازی

دوشنبه       17/3/95           دال پران

 

جهت نام نویسی و شركت در مسابقات به اداره تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایید.

آخرین مهلت نام نویسی 2 روز قبل از برگزاری مسابقات میباشد.