معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

اولین دوره انتخابات شورای ورزشی دانشجویی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه1395 در محل سلف سرویس مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این انتخابات11 کاندیدای پسر و 7 کاندیدای دختر با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 4 دانشجوی دختر و4 دانشجوی پسر به منظور تشکیل شورا برگزیده می شوند.