معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

روز یکشنبه 3 مردادماه 1395،راس ساعت 17،  تیم والیبال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی فسا در سومین دیدار به رقابت با  تیم والیبال دانشگاه علوم پزشکی اهواز پرداختند.

در این مسابقه تیم والیبال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی فسا نتیجه را به دانشگاه اهواز واگذار کرده و از دوره مسابقات تک رشته ای ورودی المپیاد حذف شدند.

در هفته جاری تیم والیبال دانشجویان به دانشگاه باز می گردند.