معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

تیم فوتبال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در اولین دیدار خود که روز جمعه 22 مردادماه1395 با تیم فوتبال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد، توانست با نتیجه 0-1 به پیروزی دست یابند.

گفتنی است تیم فوتبال دانشجویان دانشگاه امروز دیدار دوم خود را با دانشگاه تبریز خواهند داشت.