معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

شورای صنفی

شورای صنفی دانشجویی دانشگاه از تاریخ 18/12/92 با نظر معاونت فرهنگی و دانشجویی به منظور ایفای نقش مشاوره و ارائه پیشنهاد در جهت ارتقا رضایتمندی دانشجویان و بهبود شرایط خوابگاه ها ، تغذیه ای، رفاهی و ... آغاز به کار کرد. این شورا در ابتدا به نام شورای موقت صنفی وبا عضویت چهارنفر از دانشجویان فعالیت میکرد که با انتخابات انجام شده در خرداد ماه 93 و مشخص شدن اعضا اصلی(5 نفر) و علی البدل(2نفر) به شورای دائم تغییر پیدا کرد.

اعضا اصلی شورای صنفی :

سرپرست شورا : محمد سعید غلامیدبیر شورا:رضا علی پور

اعضا : عبدالله درویشی، فاطمه خدابخشی، زهرا ابراهیمی

شورای صنفی همچنین متشکل از کمیته های زیر می باشد:

خوابگاه ها: فریبا حمیدی، احمدرضا مرتضوی

تغذیه: فریبا حمیدی، احمدرضا مرتضوی

رفاهی: خانم ملکی

تربیت بدنی: سمیه صفدار

روابط عمومی: علی اثنی عشری